W zależności od miasta każda gra odbywa się w innej jego części. Gra odbywa się na terenie starego miasta: